Hledám práci

Zaměstnancům zajišťuje naše společnost komplexní služby – tedy služby „na klíč“. Zájemce o práci o práci vyplní dotazník, ze kterého vyplyne, o jaký druh práce má zájem, kde by chtěl pracovat, jak dlouho má zájem pracovat a dále o které z námi poskytovaných služeb má zájem. Každému klientovi věnujeme individuální přístup. Buď se stane přímo naším zaměstnancem a práci mu zajistíme touto cestou, nebo mu vyhledáme konkrétního zaměstnavatele a zprostředkujeme jeho zaměstnání.

Všem našim klientům poskytujeme služby, které se týkají nejenom vyhledání vhodného zaměstnavatele. Jsme připraveni a vybaveni na to, abychom zajistili i navazující služby a pomoc.


Zaměstnanci  Zaměstnanci  Zaměstnanci  Zaměstnanci

Konkrétně se jedná o:
  • Pomoc s administrativou, která se týká dokumentů potřebných k pobytu a k pracovnímu povolení, což se týká především pracovníků, kteří pocházejí ze států mimo Evropskou unii (vyplnění potřebných žádostí, formulářů, apod.)
  • Zajištění podkladů pro získání pracovního povolení, resp. pracovního víza
  • Zajištění ubytování našich pracovníků
  • Pomoc při jednání s úřady
  • Školení - jazykové kurzy, bezpečnostní proškolení, odborné proškolení a zácvik, apod.
  • Poradenské služby - pomoc při řešení osobních problémů, jak řešit životní situace podle legislativy v České republice, případně osobní asistence při jednání s úřady
  • Pomoc v životních situacích, která zahrnuje například i otázky ubytování, dopravy, bankovních služeb, apod.
  • Právní pomoc, která je našim klientům okamžitě k dispozici - pomoc v situacích, které znamenají porušení zákonů České republiky, obhajoba v případech, kdy je nezbytná, apod.
  • Pomoc v dalších oblastech podle aktuální potřeby klienta

Převážná část našich klientů se stává našimi zaměstnanci a naše společnost k nim i takto přistupuje. Naším prvořadým úkolem je poskytovat takové služby, aby všichni byli maximálně spokojeni.
Vytisknout